Kongres Metropolia Kultury to spotkanie praktyków, działaczek, reprezentantów i reprezentantek instytucji, środowiska NGO i indywidualnych kulturalników i kulturalniczek, które stanowić będzie szansę na dzielenie się doświadczeniami, a także na konstruktywną krytykę i formułowanie postulatów – jak zmieniać sektor kultury na lepsze.
 
Wydarzenie będzie dla sektora kultury platformą wymiany praktyk, szansą na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz możliwością nawiązania kontaktów i współpracy.
Naszą intencją, jako organizatorów, jest danie uczestnikom i uczestniczkom możliwości i przestrzeni do wspólnego projektowania wizji możliwie najlepszych rozwiązań w zakresie polityki kulturalnej w Metropolii.
 
Do udziału w Kongresie zapraszamy osoby reprezentujące sektor kultury z Metropolii i spoza niej. To wydarzenie dla pracowników i pracowniczek instytucji, organizacji, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu i osób działających w sposób nieformalny. Dla osób organizujących, działających, tworzących i popularyzujących kulturę – zarówno doświadczonych profesjonalistów i profesjonalistek, jak i osób na początku swojej zawodowej drogi. Głosy różnych środowisk pozwolą nam lepiej zdefiniować aktualne potrzeby, bieżące bolączki, ale też poznać wizje, cele i dążenia podmiotów kultury.
 
Na kongres złożą się:
– dwie debaty główne – pierwsza poświęcona konkursowi Europejska Stolica Kultury, druga polityce kulturalnej w Metropolii,
– debaty tematyczne – poświęcone m.in. nieobecnym w kulturze, relacjom kultury i oświaty, działaniom z uchodźcami i migrantami, pracy z historią lokalną, sponsoringowi i crowdfundingowi w kulturze, bibliotekom jako miejscom aktywności społecznej,
– wykłady na temat inkluzywnego projektowania, niestandardowego marketingu, skutecznej komunikacji czy miastotwórczej roli kultury,
– warsztaty i praca w grupach projektowych, których uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się więcej o: ekologii w działaniach kulturalnych, mapowaniu środków na działalność, zagranicznych grantach na kulturę, badaniu trendów, diagnozowaniu odbiorców, wykorzystaniu sztucznej inteligencji i otwartych zasobów w kulturze czy partycypacyjnych modelach biznesowych.
 
Nie zabraknie także wystawców, rozmów kuluarowych i działań towarzyszących.
Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia będą mogli na nie dotrzeć darmową komunikacją – środkami transportu Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje nad aplikacją Katowic i GZM do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
Kongres „Metropolia Kultury” jest częścią tego procesu i okazją, by środowisko kreatywne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogło się spotkać i wspólnie debatować nad przyszłością kultury w regionie.
 
Organizator: Miasto Sosnowiec, Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Biuro ESK – KTW GZM 2029 (Katowice Miasto Ogrodów), Miejski Klub im. Jana Kiepury
Współorganizatorzy: MBP Sosnowiec / Zagłębiowska Mediateka, Teatr Zagłębia, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Przystanek Otwartej Kultury, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Partner logistyczny: Zarząd Transportu Metropolitalnego
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję