Program Kongresu Metropolia Kultury

Dzień I (19.10.2023 – czwartek)

 • 8:00 -

  Rejestracja uczestników i uczestniczek

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2)
 • 9:00 - 10:00

  DEBATA: Europejska Stolica Kultury – konkurs i co dalej?

  ESK - co tytuł daje, co zabiera? Jakie są refleksje byłych miast - laureatów konkursu. Co zyskały Europejskie Stolice Kultury 2010 (Ruhr), 2016 (Wrocław) i 2023 (Vesprem).

  Prowadzący: Łukasz Kałębasiak

  Uczestnicy/uczestniczki:
  Dominika Kawalerowicz (Wrocławski Instytut Kultury)
  Anna Isola (Veszprém- Balaton 2023)
  Suzanne Skipiol (Ruhr 2010),

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Koncertowa

 • 10:15 - 11:00

  WYKŁAD: Kultura jako wspólnotowy dział Badań i Rozwoju

  A gdyby tak odwrócić logikę i zamiast widzieć w kulturze serię wydarzeń, zobaczyć w niej dojrzałe i niezbędne narzędzie rozwoju? Idea nie jest nowa, ale warto przyjrzeć jej się na nowo.

  Działanie w przestrzeni wspólnej, nawet tymczasowe, zawsze zostawia ślad. W pamięci, w zapisie emocjonalnym, w impulsie do działania, chęci wpływania na przyszłość wspólnoty. Interwencje artystyczno-architektoniczne w tkance miejskiej, działania kulturą w tkance społecznej, są jednak często bagatelizowane, traktowane jako punktowe zdarzenia wobec ciągłości planów inwestycyjnych i zarządzania złożoną infrastrukturą miasta. To rozłączne myślenie jest nie tylko błędne, ale i w długofalowym ujęciu szkodliwe.

  Działanie kulturą w przestrzeni społecznej to bogaty i wielofunkcyjny zasób wyobraźni.

  Używajmy jej!

  Prowadząca: Bogna Świątkowska

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Koncertowa

 • 11:30 - 13:30

  WYKŁAD: Skuteczna komunikacja – wsłuchiwanie się w potrzeby

  Twoi odbiorcy, współpracownicy, partnerzy i inne osoby, z którymi pracujesz, chcą być wysłuchani, ale pomimo najlepszych intencji, często nie są usatysfakcjonowani.
  Czego potrzeba, aby słuchać na wyższym poziomie, z większą łatwością i w jaki sposób "potrzeby" mogą stworzyć jeszcze wyższy poziom komunikacji.

  Prowadzący: Hugo A. Roele

  Na miejscu będą dostępne słuchawki z tłumaczeniem dla osób, które zaznaczyły taką potrzebę przy zapisie.

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Koncertowa

 • 11:30 - 16:45

  GRUPA DYSKUSYJNA: UNESCO

  Wydarzenie zamknięte dla miast kreatywnych UNESCO.
  prowadzenie: Aleksander Lysko

  Miejsce: Zagłębiowska Mediateka (ul. Kościelna 11) – Sala Warsztatowa

 • 11:30 - 13:30

  DEBATA: NIEOBECNI / NIEOBECNE. KOGO w kulturze NIE MA?

  Osobni. Nieobecni. Poza kulturą głównego nurtu. Różnorodni, a jednak mechanizm wykluczenia dotyka OSOBY w podobny sposób. Kultura masowa, albo rekuperuje bunt, albo w ogóle go nie dostrzega. Języki, gesty lub ciała OSÓB nie pasują do natury kultury masowej, do bazy. Majestat patriarchatu, kulturowe i historyczne przymierze tronu z ołtarzem, przezroczysty liberalny kapitalizm redukują, wykluczają, wypluwają, choć czasem głaszczą, celebrują, wykorzystują, a potem gwałcą, odbierają głos. KOGO w kulturze NIE MA? Osób trans, nienormatywnych, migrantów, uspołecznionych inaczej, osób z niepełnosprawnościami, za starych, za młodych, zbyt grubych, zbyt kruchych. Ekspaci kulturowi. Hazardziści metafory, że każdy jest kowalem swego losu, a kultura jest umiejętnością dziedziczenia.

  Prowadzenie: Małgorzata Tkacz-Janik
  Uczestnicy, uczestniczki:
  Filip Pawlak, Alina Czyżewska, Jessica Kufa, Barbara Borowiak

  Miejsce: Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 4) – Sala Główna • 11:30 - 13:30

  WARSZTAT: O dostępności w praktyce słów kilka (grupa pierwsza)

  Świat osób z niepełnosprawnością - co jest stereotypem, a co prawdą?
  W jaki sposób rozmawiać, kiedy i jak pomagać, by wszystko było OK.
  To tylko przykłady zagadnień z naszego warsztatu, zapraszamy do zdobywania wiedzy przez osobiste doświadczanie, przez zdziwienie, niepewność i radość bycia razem.


  Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Warsztatowa 2

   

 • 11:30 - 16:45

  WARSZTAT: Zazielenianie instytucji kultury – edukacja ekologiczna i praktyki zrównoważonego rozwoju

  W Polsce jest ponad 15 tysięcy instytucji kultury rozsianych po mapie, od małych lokalnych bibliotek, po przez muzea regionalne i domy kultury w średnich miejscowościach, do dużych instytucji, jak teatry, filharmonie.
  Każde z tych miejsc posiada nie tylko ogromny potencjał w minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko w trakcie realizacji bieżących zadań, ale poprzez stwarzanie okazji do wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji ekologicznych w zespole i wśród odbiorców oraz innych interesariuszy instytucji.
  Na warsztacie dowiemy się, jak tworzyć miejsca kultury przyjazne naturze. Poznamy sposoby na ograniczanie zużycia m.in. energii elektrycznej, ciepła, wody i papieru oraz zaznajomimy się z podejściem less/zero waste.
  Zapoznamy się z dobrymi przykładami instytucji i praktyk realizujących polityki ekologiczne w Polsce i za granicą. Stworzymy przestrzeń dyskusji, wymiany i spisania ekopomysłów do wdrożenia w naszych miejscach pracy.

  Prowadzenie: Joanna Tabaka

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Warsztatowa 3

 • 11:30 - 16:45

  WARSZTAT: Otwarte zasoby i sztuczna inteligencja w kulturze – instrukcja obsługi

  Jak szukać legalnych materiałów i generować obrazy, które można wykorzystać w działaniach promocyjnych, w mediach społecznościowych czy w marketingu instytucji? Jak sektor kultury może korzystać ze sztucznej inteligencji? Na te i inne pytania odpowiemy w czasie warsztatu. Uczestnicy dowiedzą się czym są otwarte zasoby i jak mogą się przydać w codziennej pracy w sektorze kultury. Nie zabraknie ćwiczeń z zakresu określania statusu prawnego utworów, poszukiwania i porównywanie alternatywnych otwartych zasobów do wykorzystania, ale też generowania obrazów z użyciem AI. Elementem warsztatu będzie także dyskusja o prawnych aspektach technologii (promocja w mediach społecznościowych, generowanie treści z AI).

  Prowadzenie: Kamil Śliwowski

  Miejsce: MUZA (ul. Warszawska 2) – Sala Warsztatowa 1

 • 11:30 - 16:45

  WARSZTAT: Mapowanie źródeł finansowania projektów kulturalnych

  Koncepcja warsztatu zakłada szerokie podejście do tematu finansowania projektów kulturalnych.
  Zastosowany model uwzględnia zarówno wstęp do tematyki fundraisingu, jak szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na projekty kulturalne.
  W ramach szkolenia prezentowane będą źródła finansowania działań w obszarze kultury na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki środków publicznych i prywatnych (w tym fundacji korporacyjnych).
  Uzupełnieniem będzie prezentacja dobrych praktyk z obszaru kultury pozyskiwania środków.

  Prowadzenie: Karol Wittels

  Miejsce: MUZA (ul. Warszawska 2) – Sala Warsztatowa 2


 • 11:30 - 16:45

  WARSZTAT: Partycypacyjne modele biznesowe w instytucjach kultury

  Warsztat będzie składał się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.
  W część 1. uczestnicy zapoznają się z różnymi strategiami włączania publiczności w działania instytucji kultury, podstawowymi pojęciami oraz założeniami projektu RECHARGE, w ramach którego powstają nowe modele biznesowe oparte o partycypację.

  Część 2. będzie zawierała elementy warsztatu wydobywczego, jej celem jest zapoznanie uczestników z narzędziami do samoewaluacji dotychczasowych usług i produktów instytucji przez nich reprezentowanych, relacji z odbiorcami oraz wypracowanie pomysłów na potencjalne projekty partycypacyjne. Uczestnicy warsztatów będą pracować z Desing Model Canvas projektu RECHARGE - narzędziu pomagającemu instytucjom określić kluczowe czynniki sukcesu projektu, m.in. cele projektu, jego społeczną wartość, czy grupy kluczowych interesariuszy i poziomy ich zaangażowania.
  Sesja ta skończy się zaprezentowaniem wypracowanych pomysłów i wstępną oceną ich potencjału realizacyjnego i biznesowego.

  Prowadzenie: Natalia Cetera i Zuzanna Ciesielska-Janik (Centrum Cyfrowe)

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Warsztatowa 1

 • 13:30 - 14:30

  PRZERWA OBIADOWA

 • 14:30 - 16:45

  DEBATA: Narracje i pamięci Śląska i Zagłębia – jak opowiadać historie lokalne?

  Śląsk i Zagłębie to wiele narracji i możliwych równocześnie pamięci tworzących charakter i tożsamość regionu. Jaką role mogą pełnić wobec nich pełnią instytucje kultury? Powinny chronić, reinterpretować, podawać dalej czy dokumentować? Jak czytać przestrzeń naszych dziedzictw?

  Prowadzenie: Adam Kowalski
  Uczestniczki/uczestnicy:
  Aleksandra Matuszczyk (Muzeum Miejskie w Tychach), Dariusz Walerjański, Kamil Iwanicki, Iwona Woźniak (Teatr Zagłębia w Sosnowcu), Zbigniew Pawlak (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej)

  Miejsce: Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 4) – Sala Główna

 • 14:30 - 16:45

  WARSZTAT: O dostępności w praktyce słów kilka (grupa druga)

  Świat osób z niepełnosprawnością - co jest stereotypem, a co prawdą?
  W jaki sposób rozmawiać, kiedy i jak pomagać, by wszystko było OK.
  To tylko przykłady zagadnień z naszego warsztatu, zapraszamy do zdobywania wiedzy przez osobiste doświadczanie, przez zdziwienie, niepewność i radość bycia razem.

  Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Warsztatowa 2


 • 17:30 - 19:00

  Akupunktura Kultury, czyli porozmawiajmy o działalności NGOsów i niezależnych aktywistek/aktywistów kulturalno-społecznych

  Jaką rolę pełnią niezależni aktywiści, zrzeszeni w stowarzyszeniach i fundacjach, w rozwoju lokalnych społeczności? Na jakie deficyty społeczne odpowiadają? Jakie mają cele, a jakie możliwości? Co ich napędza, a co ogranicza? Jak łączą działania aktywistyczne, które bardzo często traktowane są jako „hobby”, z życiem zawodowym? I czy aby owo „hobby” nie ma większego wpływu na życie mieszkańców, niż działalność oficjalnych, samorządowych instytucji? Jakie skutki może przynieść w przyszłości droga punktowych interwencji i budowania więzi społecznych, realizowana przez NGOsy i aktywistki/aktywistów, jeśli myślimy o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Zapraszamy do wspólnej rozmowy wszystkie osoby, którym bliski jest sektor niezależny.

  Moderacja: Magdalena Gościniak Uczestniczki/uczestnicy: Marlena Małek (Stowarzyszenie Kartel Kulturalny), Joanna Machowska (Fundacja Rzecz Społeczna ) i Jarosław Gwizdak (Fundacja INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa)

  Miejsce: Księgarnia (ul. Małachowskiego 22)

Dzień II (20.10.2023 – piątek)

 • 8:00 -

  Rejestracja uczestników i uczestniczek

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2)
 • 9:00 - 10:00

  DEBATA: Polityka kulturalna – jak robić to dobrze?

  Debata na temat świadomego kształtowania polityki kulturalnej w skali lokalnej, miejskiej, regionalnej i europejskiej. W jaki sposób politycy widzą zmiany w sektorze kultury i jak decyzje włodarzy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji, organizacji i pasjonatów.

  Uczestnicy:
  Arkadiusz Chęciński (prezydent Miasta Sosnowiec), Łukasz Kohut (poseł Parlamentu Europejskiego), Kazimierz Karolczak (przewodniczący zarządu Metropolia GZM), Marcin Krupa (prezydent Miasta Katowice)

  Prowadząca: Ewa Niewiadomska

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Koncertowa

 • 10:15 - 11:00

  WYKŁAD: Program Kreatywna Europa – europejskiej wsparcie dla sektora kultury i kreatywnego

  Spotkanie dedykowane przedstawicielom sektora kultury i kreatywnego, podczas którego przedstawione zostaną główne założenia programu grantowego Kreatywna Europa: cele i priorytety komponentu Kultura, aktualne wytyczne poszczególnych obszarów grantowych oraz warunki składania wniosków a także informacje o aktualnie otwartych naborach.

  Prowadząca: Kamila Rola-Rebandel

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Koncertowa

 • 11:30 - 13:30

  DEBATA: ESK 2029 i co dalej? – spotkanie i rozmowa polskich miast-kandydatów

  Spotkanie polskich miast-kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Rozmowa o koncepcji miast, ich oczekiwaniach i nadziejach związanych z kandydaturą i tytułem.

  Przedstawiciele miast-kandydatów: Bielsko-Biała, Rzeszów, Płock, Kielce, Katowice, Lublin, Opole, Pszczyna, Jastrzębie-Zdrój
  Prowadzący: Krzysztof Kraus

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Koncertowa


 • 11:30 - 13:30

  WYKŁAD: Kreatywny marketing w praktyce

  Kreatywny marketing w praktyce, czyli sprytne sposoby na dotarcie do klientów. Niektóre treści rozchodzą się w internecie podobnie do plotek czy legend miejskich. Warto je przeanalizować i wykorzystać w reklamie czy komunikacji.

  Prowadzący: Jakub Biel

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Kameralna

 • 11:30 - 13:30

  GRUPA DYSKUSYJNA: Biblioteki jako centra aktywności lokalnej

  Podczas panelu Biblioteki jako centra aktywności lokalnej będziemy skupiać się nad refleksją o promowaniu nowego modelu czytelnictwa, w którym wyeksponowane zostaną wartości literatury: terapeutyczna i harmonizująca oraz wspierająca czytelników- odbiorców w trudnych czasach. Głównym tematem dyskusji będzie znalezienie tych elementów pracy, które to wzmacniają funkcję bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne. Będziemy poruszali się wokół zagadnień łączenia literatury i innych dziedzin sztuki jako możliwości animowania czytelnictwa. Wspólnie zastanowimy się w jaki sposób ułatwienie dostępu do usług bibliotecznych i rozwój wiedzy wpływa na fakt, że instytucja staje się otwarta i spełnia ważną misję społeczną – inspiruje. Obecne nowoczesne biblioteki pokazują, w jaki sposób korzystać z literatury, aby rozwijała każdego na poziomie indywidualnym oraz wspólnotowym.

  Prowadzenie: Ewa Kokot (Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej)

  Uczestnicy/uczestniczki:
  Krystian Gałuszka (MBP w Rudzie Śląskiej), Aleksandra Zawalska-Hawel (MBP w Żorach), Anna Fałat (MBP w Katowicach), Magdalena Boczkowska (Mediateka w Sosnowcu)

  Miejsce: Zagłębiowska Mediateka (ul. Kościelna 11) – Sala Warsztatowa

 • 11:30 - 16:45

  WARSZTAT: Badania w kulturze, a ich przydatność w tworzeniu oferty

  Przeprowadziliście badania swojej publiczności/jakiejś konkretnej grupy i nie wiecie, co dalej? Zastanawiacie się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w tworzeniu oferty Waszej instytucji/organizacji? A może wnioski z badań rozmijają się z praktyką?
  To często słyszane przeze mnie pytania i wątpliwości. Co zatem zrobić, aby robione przez nas badania były rzeczywiście przydatne w praktyce i nie zostały jedynie suchym raportem? W trakcie warsztatów podejmiesz refleksję na temat tego, co jest ważne w planowaniu procesu badawczego, aby był on realnie przydatny w dalszym działaniu. Nauczysz się formułować pytania badawcze tak, by dowiadywać się rzeczy przydatnych dla Twojej instytucji/organizacji.
  Nauczysz się wyciągać wnioski, które posłużą Ci w świadomym wykorzystaniu badań w planowaniu oferty.

  Prowadzenie:
  Katarzyna Pągowska

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Warsztatowa 3

 • 14:30 - 16:45

  WARSZTAT: Otwarte Karty – lepsza komunikacja w zespole

  Warsztat pokazujący jak pozornie nieistotne detale komunikacyjne ogromnie wpływają na to w jaki sposób pracuje nam się w danym zespole. Podczas warsztatu będzie można dowiedzieć się jak sprawić, żeby przepływ informacji między członkami zespołu był płynny (lub chociaż płynniejszy) oraz poznać 17 messmakerów (tudzież bałaganiarzy) współpracy zespołowej. Warsztat prowadzony w oparciu o Otwarte Karty - narzędzie zbudowane przez zespół i przetestowane przez ponad 100 różnych zespołów. Otwarte Karty pomagają w zarządzaniu pracą zespołową zarówno w korporacjach, dużych i małych firmach, jak i instytucjach, organizacjach formalnych i nieformalncyh. Pomagają pracującym ze sobą zespołom lepiej się ze sobą porozumiewać, diagnozować styl i stan komunikacji w organizacjach, instytucjach i firmach oraz ułatwiać i usprawniać wprowadzanie zmian.


  Prowadzenie:
  Ula Szwed, Iza Bernau - Ławniczak (Otwarte Karty)

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Warsztatowa 2

 • 11:30 - 16:45

  WARSZTAT: Trendwatching i praca z przyszłością w kulturze

  Jak pracować z perspektywy przyszłości? Czym są trendy i dlaczego ich znajomość jest kluczowa w prognozowaniu tego, co będzie ważne już za moment? Jak w sektorze kultury pracować z przyszłością i trendami, jak skutecznie je analizować i wykorzystywać? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w czasie warsztatu. Nie zabraknie analizowania nadchodzących zmian, kreowania potencjalnych scenariuszy, aktywnej pracy z przyszłością i szeregu przydatnych sposobów jak planować przyszłą ofertę kulturalną w dynamicznie zmieniającym się świecie.

  Prowadzenie: Monika Borycka i Agata Bisping

  Miejsce: MUZA (ul. Warszawska 2) – Sala Warsztatowa 1

 • 11:30 - 16:45

  WORKSHOP: Understanding challenges, breaking down barriers

  How to understand and classify the needs of people with disabilities, how to create synergies between the different expectations and how to implement inclusion step by step with the help of an inclusion plan. Workshop conducted in English.


  Gregor Strutz (www.gregorstrutz.de)

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Warsztatowa 1

 • 11:30 - 16:45

  WARSZTAT: Projekty kulturalne i edukacyjne w partnerstwach międzynarodowych

  Najpierw pandemia, potem wojna, inflacja, gwałtownie rosnące koszty utrzymania instytucji... Wiadomo, że na tym wszystkim ucierpi program oraz odbiorcy, którzy będą mieli mniejsze możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Jednym ze sposobów, jak sobie radzić z tą sytuacją, są dofinansowania ze źródeł zagranicznych. Dlatego w trakcie szkolenia przyjrzymy się źródłom finansowania projektów międzynarodowych (Kreatywna Europa, Erazmus+, Interreg, projekty Komisji Europejskiej) oraz sposobom na budowanie partnerstwa odpowiadającego potrzebom instytucji i organizacji. Szczegółowo omówimy dokumenty programu Kreatywna Europa dot. projektów współpracy europejskiej. Warsztat adresowany jest do osób posiadających już doświadczenie w pisaniu wniosków.

  Prowadzenie:
  Małgorzata Mostek

  Miejsce: MUZA (ul. Warszawska 2) – Sala Warsztatowa 2

 • 13:30 - 14:30

  PRZERWA OBIADOWA

 • 14:30 - 16:45

  DEBATA: Kultura – platforma integracji i rozwoju młodych i starszych

  Dodajmy, platforma wyjątkowo praktyczna. Wzmacniająca kompetencje potrzebne nam do radzenia sobie z wyzwaniami coraz bardziej złożonych społeczeństw i procesów gospodarczych. Niewątpliwie polityczna. Funkcjonująca w napięciu pomiędzy tym co formalne i nieformalne, jawne i ukryte, globalne i lokalne. Platforma zarazem bardzo osobista, kiedy to prowokuje nasze wewnętrzne dialogi. O kulturze jako potencjale rozwojowym napisano do tej pory bardzo wiele. Dziś pomówmy o kulturze jako skrzynce z narzędziami niezawodowej edukacji dla wszystkich, a także jako polu uspołecznionej polityki publicznej przekształcającej rzeczywistość na lepszą.

  Prowadzenie: Maciej Zygmunt

  Uczestnicy/uczestniczki:
  Katarzyna Michalska (Pałac w Miechowicach), Tobiasz Sebastian Berg, Michał Rydzewski (Narodowe Centrum Kultury), Ewa Kokot (Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej)

  Miejsce: Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 4) – Sala Główna

   

 • 14:30 - 16:45

  DEBATA: Jak żyć? Sponsoring i alternatywy finansowania kultury

  Prowadzenie: Adrian Chorębała (Rondo Sztuki)

  Uczestnicy/uczestniczki:
  Mariusz Swoboda,  Natalia Cetera (Centrum Cyfrowe), Adam Mariuk (Prezes Fundacji Deloitte Polska)

  Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych (ul. Wawel 2) – Sala Kameralna

 • 14:30 - 16:45

  GRUPA DYSKUSYJNA: Jak budować wspólnotę w kulturze – praca dla i z uchodźcami

  Prowadzenie: Anna Dudzińska
  Uczestnicy/uczestniczki:
  Michalina Bednarek (Gazeta Wyborcza Katowice), Anna Sienkiewicz (MOK Żory), Joanna Bronisławska aka Asi Mina, Nina Batovska

  Miejsce: Zagłębiowska Mediateka (ul. Kościelna 11) – Sala Warsztatowa

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję